POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

Misja

Rozwój i propagowanie potęgometrii jako nauki stosowanej zajmującej się pomiarami, szacunkami i oceną potęgi/władzy uczestników życia społecznego, zwłaszcza państw oraz modelowaniem, symulacjami i prognozowaniem relacji między nimi w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym.

Cele

Stowarzyszenie wypełnia swoją misję poprzez realizację poniższych celów:

  • prowadzenie badań naukowych w dziedzinie potęgometrii,
  • popularyzację wiedzy na temat potęgometrii,
  • organizowanie konferencji, warsztatów, odczytów,
  • działalność popularno-naukową, w tym wydawniczą.

Dołącz do nas!

Wszystkich zainteresowanych rozwojem potęgometrii zapraszamy do współpracy.

Regulamin Stowarzyszenia

Deklaracja Członkowska

Składki Członkowskie

Kontakt

Stowarzyszenie „Powermetric Research Network”
z siedzibą w Warszawie
przy ulicy G. Morcinka 28/4

wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem: 165

REGON 367573651