POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

Potęgometria. Tom I
M. Sułek (red.)
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2013

Potęgometria. Tom I Mają Państwo przed sobą pierwszy tom innowacyjnego dzieła Ośrodka Badań Potęgometrycznych „Potęgometria” poświęconego teoretycznym i praktycznym zagadnieniom modelowania, symulowania, prognozowania i oceny międzynarodowego układu sił. Wychodzimy od znanej tezy Raymonda Arona, wg którego najważniejszą cechą każdego systemu międzynarodowego jest układ sił.

Potęgometria, użyta w tytule, to dyscyplina pomocnicza nauki o stosunkach międzynarodowych oraz geopolityki. Najogólniej rzecz biorąc, zajmuje się różnymi miarami materialnych i niematerialnych możliwości, wynikającej z nich wielkości wpływu na otoczenie różnorodnych uczestników stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem państw. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi o charakterze merytorycznym, metodologicznym i technicznym, które pomogą nam sprawniej redagować przyszłe prace.Kontakt

Stowarzyszenie „Powermetric Research Network”
z siedzibą w Warszawie
przy ulicy G. Morcinka 28/4

wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem: 165

REGON 367573651