POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

M. Sułek
Potęga państw. Modele i zastosowania
Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013

Potęga państw 2017 Najnowsza książka Mirosława Sułka, uznanego w kraju i za granicą autorytetu w zakresie potęgometrii jest bez wątpienia publikacją ważną. Jej treści stanowią istotny wkład w rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych. Przedmiotem badań, dociekań, prowadzących do ważnych konkluzji jest potęga - jedno z centralnych zagadnień tej dziedziny wiedzy.
Blesław BalcerowiczKontakt

Stowarzyszenie „Powermetric Research Network”
z siedzibą w Warszawie
przy ulicy G. Morcinka 28/4

wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem: 165

REGON 367573651