POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

R. Białoskórski
The Geostrategic Position of the Russian Federation. A Powermetric Study
Siedlce University of natural Sciences and Humanities, Siedlce 2018

The Geostrategic Position of the Russian Federation. A Powermetric Study Monografia dr. inż. Roberta Białoskórskiego prezentuje syntetyczną ocenę pozycji geostrategicznej Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem metod potęgometrycznych. W tym sensie stanowi ona dzieło oryginalne na tle licznych, w większości o charakterze analitycznym, bądź politologicznym studiów, nierzadko o subiektywnym podejściu emocjonalnym autorów. Wybór Federacji Rosyjskiej jako pierwszego podmiotu z planowanego cyklu badawczego jest podyktowany szczególną pozycją, jaką zajmuje Rosja zarówno w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w systemie międzynarodowym.

Pobierz

Gdzie kupić?
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Kontakt

Stowarzyszenie „Powermetric Research Network”
z siedzibą w Warszawie
przy ulicy G. Morcinka 28/4

wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem: 165

REGON 367573651