POWERMETRIC RESEARCH
NETWORK

Dziękujemy serdecznie za wszelkie dotychczasowe darowizny i tak duże zaufanie. Aby zachować pełnię możliwości funkcjonowania oraz profesjonalizm i niezawisłość ocen w wydawanych analizach bardzo prosimy o wsparcie dla naszych badań!

Dotychczas wydaliśmy cztery Raporty...

Aby prowadzić nasze badania, a jednocześnie zachować wysoki merytoryczny poziom w sposób najbardziej uzasadniony ekonomicznie, konsekwentnie rozwijając się i budując niezależność naszego środowiska bardzo potrzebujemy wsparcia naszych Darczyńców.

Wiele naszych działań finansujemy z naszych prywatnych zasobów. Dalszy jednak nasz rozwój oznacza zwiększanie nakładów. Aby zachować zdolność do naszych działań potrzebujemy również pozyskiwać środki z darowizn naszych Sympatyków. Twoja darowizna wesprze po prostu całokształt naszej pracy.

Poniżej możesz wesprzeć wbyrany cel naukowy lub konkretny porjket badawczy Członków Stowarzyszenia lub możesz też dokonać nam przelew w tradycyjny sposób np. ustawiając stałe, comiesięcznie zlecenie darowizny na nasze konto. To szczególnie ważna dla nas forma wsparcia, do której zachęcamy. Saldo zebranych kwot zostanie zaktualizowany o wpłaty na konto najpóźniej w ciągu trzech dni od ich zaksięgowania.

Chciałbym wesprzeć konkretny projekt Członka Stowarzyszenia

Możesz również wesprzeć konkretny projekt lub cel naukowy naszych Członków Stowarzyszenia:

Informacje o darowiźnie na rzecz Stowarzyszenia

Chciałbym przekazać darowiznę w wysokości:

Inna kwota

Podziękowanie za wsparcie


Informacje o darczyńcy

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Uczelnia/ Instytucja/ Inny podmiot:
Tytuł, stopień naukowy, stanowisko:

Adres korespondencyjny Darczyńcy (opcjonalnie)

ulica:
ulica c.d.:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj:

Administrator Danych Osobowych:

Stowarzyszenie Powermetric Research Network z siedzibą w Warszawie (01-496), ul. G. Morcinka 28/4, email: info@prnet.org.pl

Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usuwania w dowolnym czasie.

Kontakt

Stowarzyszenie „Powermetric Research Network”
z siedzibą w Warszawie
przy ulicy G. Morcinka 28/4

wpisane do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych
prowadzonej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy pod numerem: 165

REGON 367573651